NEMOVITOSTI

Poskytujeme komplexní servis pro kupující nemovitostí – pozemky, rodinné domy, vily a rezidence, bytové domy a komerční objekty. 

Pro prodávající nabízíme individuální realitní servis, prodej Vaší nemovitosti s profesionální prezentací a prodejem za nejvyšší cenu. 

Technické posudky a poradenství pro účely prodeje a nákupu nemovitostí / Technická due diligence :


- Posouzení vhodnosti pozemků pro výstavbu – technického, legislativního i právního rámce
 -Posouzení technického stavu domu – identifikace a ocenění vad
- Technické posouzení stavební dokumentace a vydaných povolení
- Posouzení plnění zákonných požadavků provozu budovy (revize, kontroly, zkoušky)
- Identifikace rizik, sestavení finančních a časových plánů investice
- Komplexní poradenství v přípravě i realizaci staveb
- Zajišťování a koordinace specializovaných znaleckých posudků ve stavebnictví
- Cenové jednání s prodávajícím na základě zjištěných nedostatků

 

Poradenství a komplexní servis při investicích do nemovitostí:

 

- Vyhledání nemovitostí „na míru“ a individuální realitní servis
- Studie proveditelnosti investičních záměrů
- Rozvoj nemovitostních portfolií – zhodnocení nemovitostí
- Poradenství při financování nemovitostí
- Právní zajištění transakcí a první prověření nemovitostí

 

Nabízíme profesionální prověření kupované nemovitosti s jasnou identifikací rizik i potenciálu, nedostatků a vad nemovitosti (pozemky, byty, domy, bytové domy, komerční objekty).

KONTAKT:

Ing. Richard Osang 

ČKAIT: 0012786

Tel.:       +420 608 221 035

E-mail:  richard.osang@gmail.com

Sídlo a korespondenční adrea:                  Klírova 1918/11, 14800 Praha 11

Kancelář:

Areál HYBLER GROUP / VÚ

Budova C

Podnikatelská 539

Praha 9 - Běchovice

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT POMOCÍ FORMULÁŘE, OZVEME SE VÁM ZPĚT: