SLUŽBY

ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ 

Poskytujeme komplexní činnosti při přípravě a realizaci staveb individuálního bydlení, exkluzivních bytů a soukromých rezidencí. Zastupujeme investory v celém procesu přípravy a realizace.

- studie proveditelnosti

- akvizice

- architektonické soutěže

- řízení architektonických a projekčních prací

- řízení interiérových architektonických prací

- komplexní poradenství

- povolování staveb

- výběrová řízení dodavatelských firem

- projektové a cenové řízení výstavby

- technický dozor investora

- předání do užívání

- komplexní správa nemovitosti

ROZVOJ A ZHODNOCENÍ SOUKROMÝCH NEMOVITOSTNÍCH PORTFOLII

Pro privátní investory (zejména mimo obor nemovitostí a výstavby) zajišťujeme zhodnocení již stávajících nemovitostí a nemovitostních portfolii. Služby poskytujeme skrze celý nemovitostní sektor - rozvoj a zhodnocení pozemků, residence, administrativa a průmyslová výstavba.

- due-diligence stavu a potenciálu nemovitostí

- individuální plán investic, oprav a údržby

- studie proveditelnosti a ekonomické rozvahy

- business plan zhodnocení nemovitosti

- komplexní řízení přípravy a realizace záměru

- prodej, pronájem dle business plánu

ŘÍZENÍ EXKLUZIVNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Zaměřujeme se na komplexní řízení komorních, exkluzivních komerčních a residenčních developerských projektů v TOP segmentu trhu. Jsme schopni poskytnout vše od akvizice, přípravu a realizaci až po prodej/pronájem.

ŘÍZENÍ INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ

Poskytujeme komplexní servis při investicích do nemovitostí.

 

- due-diligence technická i právní

- studie proveditelnosti

- poradenství

- investiční záměry a business plány

- řízení investičních záměrů

- zhodnocení nemovitostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Poskytujeme veškeré služby při přípravě i realizaci stavebních projektů.

- Due-diligence

- Řízení projektů v investiční výstavbě / Project management

- Technický dozor investora / TDI

- Koordinátor BOZP

- Cenové řízení a cenový dozor / Cost management

- Monitoring výstavby a bankovní dohled

- Inženýrská a poradenská činnost

- Příprava developerských projektů

- Fit-out management

POVOLOVÁNÍ STAVEB - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme a řídíme veškeré povolovací procesy - územní rohodnutí a souhlasy, stavební povolení a ohlášení staveb, DOSS, změny ÚP, NPÚ, negociace místních vztahů, ZSPD a kolaudace. Specializujeme se, nikoliv však výlučně, na Hl.m.Prahu. 

KONTAKT:

Ing. Richard Osang 

ČKAIT: 0012786

Tel.:       +420 608 221 035

E-mail:  richard.osang@gmail.com

Sídlo a korespondenční adrea:                  Klírova 1918/11, 14800 Praha 11

Kancelář:

Areál HYBLER GROUP / VÚ

Budova C

Podnikatelská 539

Praha 9 - Běchovice

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT POMOCÍ FORMULÁŘE, OZVEME SE VÁM ZPĚT: